"درخواست همکاری"

شرکت پتروتجهیز لیدوماصنعت با رویکرد توسعه تیم فنی و بهبود مستمر خدمات و محصولات خود، همواره از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. لذا از علاقه مندان تقاضا می شود پس از مطالعه کامل موارد زیر، فرم درخواست همکاری را با دقت و حوصله تکمیل نمایند. اطلاعات ارسالی به صورت محرمانه نزد شرکت لیپک محفوظ می باشد و همکاران ما پس از بررسی های لازم، افراد حائز شرایط را با توجه به ظرفیت های شرکت دعوت به مصاحبه حضوری می نمایند. بدیهی است ثبت فرم زیر، هیچ گونه تعهد همکاری برای این شرکت در برابر متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

شرایط کلی

 

بیمه تأمین اجتماعی

حقوق و مزایای شغلی متناسب با توانایی های فنی

محیط کاری سالم و پویا

فرصت های ارتقاء و پیشرفت کاری

قرارداد منصفانه