ابعاد و اوزان لوله فولادی

ASME B36.10 & B36.19

ابعاد و اوزان لوله های فولادی بر اساس استاندارد ASME B36.10 & ASME B36.19 با پسوند (S)

 

1/2 - 3½

سایزهای دیگرلوله: 4 - 14 | 16 - 24

NPS

1/2

3/4

1

2

3

O.D.

21.3

26.7

33.4

42.2

48.3

60.3

73

88.9

101.6

 

WT

KG/M

WT

KG/M

WT

KG/M

WT

KG/M

WT

KG/M

WT

KG/M

WT

KG/M

WT

KG/M

WT

KG/M

Sch. 5

1.65

0.80

1.65

1.03

1.65

1.29

1.65

1.65

1.65

1.90

1.65

2.39

2.11

3.69

2.11

4.52

2.11

5.18

Sch. 5S

1.65

0.80

1.65

1.03

1.65

1.29

1.65

1.65

1.65

1.90

1.65

2.39

2.11

3.69

2.11

4.52

2.11

5.18

Sch. 10

2.11

1.00

2.11

1.28

2.77

2.09

2.77

2.69

2.77

3.11

2.77

3.93

3.05

5.26

3.05

6.46

3.05

7.41

Sch. 10S

2.11

1.00

2.11

1.28

2.77

2.09

2.77

2.69

2.77

3.11

2.77

3.93

3.05

5.26

3.05

6.46

3.05

7.41

Sch. 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sch. 30

2.41

1.12

2.41

1.44

2.90

2.18

2.97

2.87

3.18

3.53

3.18

4.48

4.78

8.04

4.78

9.92

4.78

11.41

STD

2.77

1.27

2.87

1.69

3.38

2.50

3.56

3.39

3.68

4.05

3.91

5.44

5.16

8.63

5.49

11.29

5.74

13.57

Sch. 40

2.77

1.27

2.87

1.69

3.38

2.50

3.56

3.39

3.68

4.05

3.91

5.44

5.16

8.63

5.49

11.29

5.74

13.57

Sch. 40S

2.77

1.27

2.87

1.69

3.38

2.50

3.56

3.39

3.68

4.05

3.91

5.44

5.16

8.63

5.49

11.29

5.74

13.57

Sch. 60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XS

3.73

1.62

3.91

2.20

4.55

3.24

4.85

4.47

5.08

5.41

5.54

7.48

7.01

11.41

7.62

15.27

8.08

18.64

Sch. 80

3.73

1.62

3.91

2.20

4.55

3.24

4.85

4.47

5.08

5.41

5.54

7.48

7.01

11.41

7.62

15.27

8.08

18.64

Sch. 80S

3.73

1.62

3.91

2.20

4.55

3.24

4.85

4.47

5.08

5.41

5.54

7.48

7.01

11.41

7.62

15.27

8.08

18.64

Sch. 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sch. 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sch. 140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XXS

7.47

2.55

7.82

3.64

9.09

5.45

9.70

7.77

10.15

9.55

11.07

13.44

14.02

20.39

15.24

27.68

-

-

Sch. 160

4.78

1.95

5.56

2.90

6.35

4.24

6.35

5.61

7.14

7.25

8.74

11.11

9.53

14.92

11.13

21.35

-

-

O.D.

21.3

26.7

33.4

42.2

48.3

60.3

73

88.9

101.6

NPS

1/2

3/4

1

2

3

1/2 - 3½

سایز های دیگر لوله: 4 - 14 | 16 - 24

 

NPS = Nominal Pipe Size یعنی اندازه اسمی لوله | OD = Outside Diameter یعنی قطر خارجی لوله | W.T = Wall Thickness یعنی ضحامت دیواره لوله | Kg/M = کیلو گرم در هر متر طول .

تمامی ابعاد به میلیمتر میباشند مگر به ترتیب دیگری عنوان شده باشد.

تمامی اوزان به کیلو گرم / متر میباشد و بصورت تقریبی ارایه گردیده است. (وزن تئوری لوله ها درج گردیده است)

رواداری های (تلرانس ) ابعادی برای لوله های بدون درز و درزدار جوشی بر اساس استاندارد ASTM A530

 

اندازه اسمی لوله

تا 4= 0.79+/-

5 تا 8 = 0.79- / 1.58mm+

10 تا 18 = 2.37mm / -0.79 +

20 تا 24 = 3.18mm / -0.79mm

 

وزن لوله :

 

وزن = %1.5- / 10%+

طول لوله :

 

+6.40 / -0mm

ضخامت دیواره لوله :

 

تمامی قطر ها= %12.5-

تلرانس + تعریف نشده است

 

 

ابعاد و تلرانس ها (رواداری ها)

واحد های اندازه گیری

استاندارد لوله های آمریکا از سیستم امپریال و متریک (SI) برای اندازه گیری استفاده میکنند. نکته ای که بسیار مهم است این است که نباید از بصورت ترکیبی از این دو واحد استفاده نمایید زیرا در گرد کردن اعداد در برخی از مقادیر با مغایرت مواجه خواهید شد.

ابــــــــــعاد

استاندارد ابعاد برای لوله های فولادی بدون درز و درزجوش برای فشار و دما های بالا و یا پایین در استاندارد ASME B36.10 شرح داده شده است. استاندارد ابعادی لوله های استینلس استیل درز دار و درزجوش در استاندارد ASME B36.19 توصیف گردیده است. پسوند (S) که بعد از شماره Schedule قرار میگیرد (مثال :(Sch 10S) صرفا جهت تفکیک نمودن لوله های B36.19 از لوله های B36.10 استفاده میگردد.

استاندارد ASME B36.10 شامل لوله با ضخامت های دیگری نیز میباشد که بصورت استینلس استیل و برای مقاصد تجاری تولید میگردند.

رواداری های (تلرانس) ابعادی

اختلافات مجاز اولیه شامل طول لوله ، میزان انحراف از محور( مستقیم و صاف بودن) در استاندارد ASTM A530 تعریف گردیده که مرجعی برای تمام لوله های ASTM میباشد.